Payday loans
Bakáts Kultúrtér
Bakáts Kultúrtér

 


  A Ferencvárosi Fesztivál a

Magyar Fesztivál Szövetség

  tagja

 
F�TÁMOGATÓ:

Budapest F�város IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
TÁMOGATÓ:

PARTNEREK:

fidelio
Liszt Ferenc Zenem�vészeti Egyetem
 European Music Day
Lengyel Intézet
 port.hu
 dalok.hu
 Media Event
Ráday Soho Egyesület
 Ráday Kultucca

   

KOMMUNIKÁCIÓS PARTNER: 

9.tv - Ferencváros televíziója
 KUZIN Vizuális M�hely

 

SZERVEZ�:

Ferencvárosi M�vel�dési Központ és Intézményei

 

 

Cs�t�rt�ki kult�rs�t�k

 

szeptember 1.

 

18.00-  Pesti Étterem portálja él�szobrok

 

18.00   Art9 Galéria               Ujfalusi Éva fest�m�vész Terek cím� kiállításának

megnyitója.

 „Tanulmányaim során, a Magyar Képz�m�vészeti Egyetemen kezdtem el foglalkozni a tükrök, és a tükröz�dés témájával. A valóságból kiindulva, azt átírva hozok létre képeket, melyeken a táj, tér, átt�nés, közeli, távoli, küls� és bels� dolgok alkotta világ jelenik meg. Ahol csak az emberi alak egyes részletei t�nnek fel.”  A kiállítást megnyitja Farkas Viola m�vészettörténész.

 

18.30   2B Galéria                  The Visual Collider/A vizuális ütköztet�

Czeglédy Nina és Marcus Neustetter kiállítása

A kiállításon egymás mellett bemutatott képek sok esetben szokatlan értelmezési lehet�ségeket kínálnak fel az el�re nem látható ütközések eredményeképpen. A vizuális ütköztet� személyes célra történ� felhasználásával … szokatlan kérdéseket teszünk fel az információk – akár a fotográfiák fényei, akár a protonok – kísérleti célú ütköztetése révén.”

A kiállítást megnyitja Sugár János

 

19.00   Bakáts tér                   Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány Marosszéki Kodály

Zoltán Gyermekkara

A kórus magyarországi iskolan�vérek zenés missziójának gyümölcse, tagjai Szovátáról és a Fels�-Nyárádmente hét falujából valók: Jobbágytelkér�l, Székelyhodosról, Ehedr�l, Deményházáról, Mikházáról, Nyárádköszvényesr�l és Nyárádremetér�l. Az a szándék vezette a kórusvezet�ket a nyárádmenti kis falvakba hogy a muzsika, a kóruséneklés segítségével éltet� és élni segít� közösségeket hozzanak létre, hogy lehet�séget teremtsenek, reményt ébresszenek.

2010. júniusában a XIX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkari Fesztiválon, Komlón egyházzene kategória 1. helyezését,”A legszebb kórushangzásért” díjat, „A legszebben el�adott Kodály-m�ért” járó különdíjat, s a „Közönségdíjat” kapta a kórus. 2011-ben Goziában (Olaszország) az 50. Nemzetközi Kórusversenyen, 16 ország 20 kórusa közt két kategóriában bronz min�sítést és különdíjat kapott.

A kórus repertoárján magyar népdalok, népdalfeldolgozások, középkori, reneszánsz egyházi és világi darabok, 20. századi magyar (köztük erdélyi) zeneszerz�k m�vei, nyárádmenti néptánc szerepelnek.

Kórusvezet�: Czakó Gabriella

M�vészeti vezet�: Nagy Éva Vera

 

19.30   If Kávézó terasza       CAE TRIÓ: Vukán György zongora, Berkes Balázs

b�g�, Balázs Elemér dob

 

20.00   Kálvin Udvar             Los Bilbilicos

Az együttes 2008 nyarán állt össze akkor még név nélküli örömzenélésre, hogy megidézzék a mediterráneum szefárd zsidó örökségét, dalait és történetét.  Az els� koncertet a Rumbach utcai zsinagógában még több követte Egerben, Gy�rött, Pécsett és néhány budapesti helyszínen.  Interpretációnkban az eklektikus hangszer-összeállításnak és a tagok többirányú képzettségének és zenei érdekl�désének megfelel�en népzenei, historikus és klasszikus európai m�zenei hatások keverednek. Az est folyamán hangulati és tematikus egységekbe rendezve, sokszor egymásba f�zve szólalnak meg szerelmi dalok, esküv�i dalok, altatók, vallási énekek és hosszabb lélegzet� balladák a szefárd folklórból. A zenei számok között prózai és verses betétek is elhangzanak (dokumentumok, egy népmese és számos dal fordítása), így az est nem csak zenei élményt kínál, hanem bepillantást enged a szefárd zsidók történetébe és sokrét� kultúrájába.

Az együttes tagjai:

Pintér Ágnes – ének, reneszánsz hárfa

Budai Miklós – ének, lant, gitár

Jánosházi Péter – cselló

Gyulai Csaba – üt�hangszerek, gadulka

Szanka Dóra – próza

                       

 20.00   Bakáts tér                   Concerto Budapest Rézfúvós Együttes

 

Az együttes tagjai szólistaként és különböz� kamarazenei formációk m�vészeként is el�kel� nemzetközi díjakkal rendelkeznek. A Concerto Budapest Rézfúvós Együttes célja, hogy népszer�sítse a ritkán játszott rézfúvós irodalom remekm�veit, továbbá kit�n� átiratokkal kívánja bemutatni a rézfúvós hangzás sokszín�ségét az igényes publikum számára.

Ezen a koncerten három kiváló üt� m�vész emeli a színvonalat és a hangulatot. Az együttes m�vészeti vezet�je Devecsai Gábor.

 

                                                          m�sor:

1. Tilmann Susato: Reneszánsz táncok           

2. J. S. Bach: Három korál                                

3. Nebojsa Zivkoviz: Trio per uno- 1,3. tétel      

4. Londonderry Air                                           

5. Hoagy Carmichael: Stardust                          

6. George Hamilton Green: Ragtime block         

7. Chris Hazell: Three Brass Cats

 

 

 Szervez�: Ferencvárosi M�vel�dési Központ

Támogató: Ferencvárosi Önkormányzat

 

A program ingyenes.

Es� esetén a programok nem maradnak el, a változásokat itt és a Facebook Bakáts Kultúrtér oldalán közöljük.

 

Helyszínek:

Kálvin Udvar - Ráday u. 1-3.

Kisképz� Galéria - Ráday utca 8.

Pesti Étterem portálja - Ráday u. 11-13.

If Kávézó terasz - Ráday u. 19.

Két Egér Könyvesbolt – Ráday u. 20.

Erlin Galéria – Ráday u. 49.

Bakáts tér, színpad

Jedermann Kávézó – Ráday u. 58.